Jian Kang 
Chinese Medische Kliniek

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als jouw behandelaar een dossier aanleggen. Dit is wettelijke verplicht door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheid en verslagen van onze gesprekken, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

In jouw dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn.Wij zullen er alles aan doen om jouw privacy te waarborgen. Dit doen wij door; 

· Zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke en medische gegevens. 

· Ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. 

Als jouw behandelend therapeut hebben wij toegang tot de gegevens in je dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard. De gegevens worden 20 jaar na de laatste behandeling automatisch verwijderd. Je hebt het recht jouw gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen (recht op dataportabiliteit). 

Als je een klacht hebt over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Privacy op de factuur 

Op de factuur/zorgnota die je van ons ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. 

· Je naam, adres, woonplaats en geboortedatum 

· De datum van de behandeling 

· Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld 'Behandeling Acupunctuur' 

· De kosten van het consult 

· De naam van de zorgverzekeraar en uw relatienummer 

Ons Privacybeleid 

Als je onder behandeling komt bij Acupunctuur Shumei Li, dan worden er gegevens genoteerd. Hieronder geven we je een overzicht van de gegevens die worden genoteerd en ook jouw wettelijke rechten hierbij: 

Doel van het vastleggen van de gegevens: 

· (para-)medische behandeling 

· Verwijzing 

· administratie, facturatie, maken van afspraken 

· innen van de behandelingstarief en voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de belastingaangifte 

In het dossier worden de volgende gegevens genoteerd: 

Persoonsgegevens: 

· naam, adres, postcode, woonplaats 

· telefoonnummer 

· e-mailadres 

· geboortedatum 

Bijzondere persoonsgegevens: 

· medische gegevens 

· westerse medicatie 

· relevante psychische/emotionele gezondheidsgegevens 

· relevante sociaal maatschappelijke gegevens zoals, relatie, kinderen, woon-werksituatie, hobbies/sport 

· contact gegevens van de huisarts 

Bij minderjarigen<16 jaar 

· naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders 

Bewaartermijn dossier: 

· 20 jaar na de laatste wijziging/toevoeging (WGBO) 

Op de zorg nota worden de volgende gegevens door de zorgverzekeraar verzocht te vermelden: 

· naam, adres, postcode, woonplaats 

· geboortedatum 

· datum van behandeling 

· korte omschrijving van de behandeling + behandelingscode 

· de kosten van het consult 

Jouw rechten: 

· bij de intake vragen wij je toestemming voor het vastleggen en verwerken van jouw gegevens 

· deze toestemming wordt genoteerd in jouw dossier 

· er zullen niet meer gegevens genoteerd worden dan voor het omschreven doel nodig is 

· je hebt het recht op intrekking van verleende toestemming (dit kun je schriftelijk of per mail aan ons kenbaar maken) 

· je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens 

· je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan bij ons of bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

 

Met betrekking tot contact per mail, online informatie opvragen door cliënt. 

· er wordt gebruikt gemaakt van een beveiligd systeem 

 

Jian Kang Chinese Medische Kliniek heeft maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen: Dossier beveiliging met dubbel wachtwoorden.