Cupping

Cupping is een methode waarbij een kop, gemaakt van glas, bamboe of aardewerk wordt aangebracht op het huidoppervlak. Door de kop kortstondig te verwarmen of door knijpen in de bal ontstaat een vacuumkracht, ook lokaal op de huid. Cupping is een alternatief voor een intensieve massage en het heeft een enorme dieptewerking.

cuppingDe functie van deze methode is om wind-koude te verdrijven en om bloedstagnatie en pijn op te heffen. Na een cupping behandeling kan er locaal een rode plek te zien zijn. Dit is een normaal verschijnsel, welke na enkele dagen zal verdwijnen. Nadat de roodheid is verdwenen zal er verbetering in de symptonen optreden. Chinese geneeskunde beschouwt de roodheid als locale bloedstagnatie