Diagnose

Bij de diagnose binnen TCG wordt gebruik gemaakt van vier methoden. Deze methoden zijn: observatie (o.a. van de tong), auscultatie en olfactie, palpatie (o.a. het voelen van de pols) en het stellen van vragen. Om een voorbeeld te geven: inspectie van de tong is een belangrijke diagnostische methode. De meridianen en interne organen zijn volgens de theorie van de TCG allen direct of indirect verbonden met de tong. Dit betekend dat de essentie van de organen de tong voedt. Daardoor kunnen pathologische veranderingen zich op de tong manifesteren. Als leidraad bij de differentatie van ziektebeelden ligt de betekenis van tong diagnose als volgt: men kan een beoordeling maken of bij de patiënt de vitale Qi voldoende of onvoldoende is, wat de locatie is van de pathogene factoren en men kan een schatting maken van de prognose van de ziekte, etc. Zo ook is de polsconditie een weerslag van de organen, waardoor het voelen van de pols tot steun kan zijn in de beoordeling van locatie, aard en prognose van de ziekte.