De Vijf Elementen

Één van de belangrijkste theorieën van de TCG is die van De Vijf Elementen. Deze elementen houden verband met de vijf fundamentele stoffen in de natuur; Water, Vuur, Metaal, Hout en Aarde die gebruikt worden om eigenschappen en relaties te verklaren. Volgens deze theorie is Vijf elementenhet hele universum opgebouwd uit deze vijf fundamentele elementen en enkel door hun onderlinge interactie kan beweging en verandering van stoffen optreden.

Deze theorie wordt binnen de TCG gebruikt om pathofysiologische condities van het menselijk lichaam te bepalen, en om richting te geven aan de klinische diagnose en behandeling van ziektes. Bijvoorbeeld: de lever, galblaas, ogen, pezen en woede behoren alle tot het element Hout. Daarom zijn niet alleen de fysiologie en pathologie van de lever, galblaas, ogen, pezen en woede berbonden met de beweging van Hout, maar ook vormen deze vijf zaken een eenheid. Emotionele woede duidt op problemen van de lever; pathogene veranderingen van de pezen houden verband met de lever en galblaas, en de pathofysiologische condities van de ogen worden ook met lever en galblaas in verband gebracht.